Twórcy

Głównym Organizatorem przedsięwzięcia jest Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” działające przy Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Koło to grupa aktywnych, ambitnych, pracowitych i kreatywnych młodych ludzi, głównie studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

 


 

Do stworzenia niniejszego projektu zmobilizowały nas 200. rocznica utworzenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Kielcach – pierwszej wyższej szkoły technicznej na ziemiach polskich, tradycje które kontynuuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a także 190. rocznica śmierci Stanisława Staszica. Niebagatelny wpływ na tą decyzję miało także rosnące zainteresowanie Polaków tematyką dziedzictwa przemysłowego i turystyki przemysłowej oraz patronat Stanisława Staszica nad Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, którą reprezentujemy.

Wyznaczyliśmy sobie cel, by przybliżyć uczniom, nauczycielom, wykładowcom, pracownikom naukowym i wszystkim pasjonatom aktualność idei staszicowskich. Promowaną ideą edukacyjną było stworzenie okazji do poznawania przemysłowej historii Polski oraz rodzimej myśli technicznej i inżynieryjnej.

Jesteśmy przekonani, że waga tradycji staszicowskiej oraz podtrzymywanie jej u młodszego pokolenia jest naszym wspólnym celem dlatego też wierzymy, że ten projekt jest dobrą promocją regionu świętokrzyskiego oraz wspaniałym elementem edukacyjnym łączącym historię i turystykę.