Przewodnik

Publikacja książkowa pt. Turystyka przemysłowa Ze Stanisławem Staszicem po Staropolskim Okręgu Przemysłowym wydana po raz pierwszy w grudniu 2016 roku jest niejako pokłosiem I edycji projektu Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica. 

Jest to przewodnik niecodzienny, bowiem zbudowany w konwencji albumowo-turystycznej. Znajdziemy tam przystępny dla turysty opis historii Staropolskiego Okręgu Przemysłowego oraz opisy dziejów 14 zabytkowych obiektów z terenu województwa świętokrzyskiego. Książka opatrzona jest wieloma artystycznymi fotografiami, które zaczarują nas swym urokiem i przekonają do osobistej wizyty. Jeśli już zdecydujemy się na wycieczkę Autorzy proponują nam gotowe trasy: rowerowe, piesze i samochodowe wraz z dokładnymi opisami, tak byśmy nie musieli korzystać z nowoczesnych narzędzi nawigacyjnych.

 

Druk I wydania przewodnika możliwy był dzięki dofinansowaniu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Wydawcą publikacji jest Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, organizatorem głównym Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie AGH.

Redaktor Główny: inż. Katarzyna Styk (AGH)
Redaktor Naukowy: dr inż. Paweł Bogacz (AGH)