Festiwal Staszica

Stanisław Staszic to postać wielce zasłużona dla polskiej nauki pod wieloma względami – polski działacz oświeceniowy, pionier spółdzielczości, pisarz polityczny i publicysta, filozof i tłumacz, przyrodnik: geograf i geolog. Założyciel Akademii Górniczej w Kielcach – pierwszej technicznej uczelni wyższej na ziemiach polskich, której tradycje kontynuuje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Chcąc upamiętnić tę niesamowitą postać, ukazać aktualność głoszonych przez niego idei podjęliśmy się organizacji cyklicznego Ogólnopolskiego Festiwalu im. Stanisława Staszica. W tym roku organizujemy już drugą jej edycję.

I EDYCJA FESTIWALU
W ramach ubiegłorocznej edycji festiwalu zorganizowane zostały 2 konkursy: konkurs fotograficzny pt. „Staszic wokół nas” oraz konkurs komiksowy pt. „Staszic moją inspiracją” . Podczas gali finałowej rozdano nagrody ich zwycięzcom. Prelegenci – prof. Zbigniew Wójcik, prof. Adam Massalski, dr Jan Główka, mgr Józef Olejniczak i Katarzyna Styk – w swoich wystąpieniach przybliżyli osobę Stanisława Staszica, jego działalność i historię powstania Akademii Górniczej w Kielcach. Dyrektor Wykonawczy Festiwalu Katarzyna Styk podsumowała projekt Świętokrzyskie Śladami Stanisława Staszica, a także przedstawiła plany odnośnie drugiej edycji. Dodatkową atrakcją był koncert wychowanków Fundacji Pro Musica Bona.

24 listopada 2016 roku otwarta została wystawa w holu Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie pt. „Akademia Górnicza w Kielcach” udostępniona dzięki Muzeum Historii Kielc, która była wstępem do Gali Finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu Stanisława Staszica. 137 metrów pod ziemią – w komorze Alfonsa Długosza w Muzeum Żup Krakowskich odbyła się Gala Finałowa Festiwalu, w której wzięło udział niemalże 100 osób.

II EDYCJA FESTIWALU
W tym roku w ramach Festiwalu organizujemy trzy konkursy:
1)Konkurs fotograficzny o przełomowych wynalazkach pt. „Koło postępu”,

2) Konkurs na krótką formę komiksową inspirowaną twórczością i życiem Abrahama Sterna pt. „Innowacja wyobraźni”,

3) Konkurs „WIK – wynalazek = idea * kreatywność”.

Szczegółowe informacje w tym regulaminy i formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.ofss.agh.edu.pl

Zgłoszenia do konkursów trwają do 30 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do udziału 🙂

Gala Finałowa Festiwalu na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej podczas której wygłoszone zostaną interesujące referaty, wręczone zostaną nagrody oraz odbędzie się niezwykły koncert odbędzie się 10 listopada br.

Organizatorami wydarzenia są:
– Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej,
– Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.